Home Inne Dolnośląska Konferencja Praw Dziecka
PDF Drukuj Email
Dolnośląska Konferencja Praw Dziecka

"Nie ma dzieci, są ludzie" Janusz Korczak
15 kwietnia 2004r. Wałbrzych

Młodzież gimnazjalna 26 gimnazjów Dolnego Śląska wspierana autorytetem władz administracyjnych i samorządowych, pedagogów i psychologów oraz działaczy organizacji pozarządowych dokonała oceny aktualnego stanu przestrzegania praw dziecka w naszym kraju, na przykładzie województwa dolnośląskiego. Uczestnicy konferencji uznali, że generalnie prawa dziecka są przestrzegane, głównie w tych rodzinach, które mają zabezpieczony byt materialny. Niestety, sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w naszym kraju jest niezwykle trudna. Doprowadzono do tego, że wiele rodzin egzystuje w nędzy. Frustracja wielu dorosłych, niemogących zabezpieczyć podstawowych potrzeb rodziny jest powodem poczucia beznadziejności i agresji. Brak środków finansowych dla instytucji i organizacji mających wspierać rodziny w trudnej sytuacji materialnej powoduje, że ich działania są dalece nieskuteczne. (?) Bardzo istotnym problemem, szczególnie wobec młodego pokolenia Polaków jest dramatyczny stan polskiej służby zdrowia. W ramach programów oszczędnościowych szkoły zostały pozbawione wpływu na elementarną ochronę zdrowia dzieci i młodzieży. Są szkoły, w których uczniowie mogą pomarzyć o terapii prowadzonej przez pedagoga, czy psychologa. Trudna, lub wręcz tragiczna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin powoduje, że załamują się tradycyjne systemy wartości. Uczucie pustki, beznadziejności, wzrastająca agresja powoduje załamanie się systemu wychowawczego domu rodzinnego, co natychmiast znajduje swoje odzwierciedlenie w szkole. Sytuacja wielu szkół, mimo wysiłków nauczycieli, pedagogów, psychologów staje się coraz trudniejsza. Rodziny i szkoła mają coraz mniejszy wpływ na procesy zachodzące w środowisku rówieśniczym poza szkołą. Tam coraz częściej dochodzi do niekontrolowanej agresji. (?) Trzy uczennice Gimnazjum nr 1: Lena Orczykowska, Katarzyna Dyba, Magdalena Zwierzyna, zrobiły wrażenie na rzeczniku Praw Dziecka - Pawle Janasie. Podczas konferencji na temat praw dziecka wygłosiły w Książu referat, w którym jako jedyne zwróciły uwagę na problem molestowania seksualnego dzieci. Działaniom dziewcząt patronuje opiekunka SKE, nauczycielka historii Joanna Bodzek.
 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.