Home Inne Książ 2005
PDF Drukuj Email

Forum Szkolnych Klubów Europejskch w Książu

Dnia 16 maja 2005 roku 12 uczniów Gimnazjum nr 1 pod opieką pani Joanny Bodzek pojechało do Książa na III Dolnośląskie Forum Szkolnych Klubów Europejskich.

Podczas spotkania Daria Paszkiewicz zabrała głos w debacie "Konstytucja Europejska - szansa czy zagrożenie".
Cała drużyna - Paulina Jarząb, Ewa Rybska, Roksana Dragan, Sandra Żelasko, Monika Zajączkowska, Paulina Glinkiewicz, Gabriela Lupa, Magdalena Zwierzyna, Anna Mizielińska, Daria Paszkiewicz, Monika Wysztakiewicz, Paweł Adamek - brała udział w konkursie "Polskie konstytucje".
Spotkanie w Książu miało na celu przygotowanie młodych mieszkańców Dolnego Śląska do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
- poszerzanie wiadomości z zakresu praw i obowiązków obywateli Polski i Unii Europejskiej, - poszerzenie wiadomości z zakresu wcześniejszych i obecnej konstytucji Polski oraz Konstytucji Europejskiej,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- kształcenie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie rówieśniczej,
- poszerzanie umiejętności komunikacyjnych,
- poszerzanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
- integrowanie środowisk młodzieżowych z rożnych części województwa,

- wymiana doświadczeń między uczestnikami na temat form działalności Szkolnych Klubów Europejskich.

Na koniec młodzież zwiedziła zamek Książ.

 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.