Home Konkursy Konkurs na folder reklamowy
PDF Drukuj Email
DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATYOGŁASZA KONKURS
NA FOLDER REKLAMOWY O DOLNYM ŚLĄSKU I SARDYNII

 

Patronat nad konkursem objęli:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI BURMISTRZ MIASTA OLBIA W AUTONOMICZNYM REGIONIE SARDYNII CELE KONKURSU:
 • Promocja regionów Europy na przykładzie środkowoeuropejskiego Dolnego Śląska i śródziemnomorskiej Sardynii.
 • Poznawanie historii własnego regionu i innych regionów Europy.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do własnego regionu.
 • Umiejętność wyrażania informacji w krótkiej formie językowej i graficznej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej.

Konkurs skierowany jest do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Przebiegać on będzie w trzech etapach:

- szkolnym,

- regionalnym,

- wojewódzkim.

Przebiegać on będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe - klasy V i VI

- gimnazja - klasy I i II.

REGULAMIN KONKURSU:
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 • Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych przygotowują folder o Dolnym Śląsku.
 • Uczniowie klas I i II gimnazjów przygotowują folder o Sardynii.
 • Folder powinien mieć format arkusza A4 (dwustronny).
 • Technika wykonania ? grafika komputerowa.
 • Prace konkursowe winny być przesłane w formie wydrukowanego folderu i elektronicznej (płyta CD lub dyskietka).
 • Na konkurs należy nadesłać tylko prace indywidualne uczniów.

Ocenie podlegać będzie:

- wartość merytoryczna,

- twórcze podejście do tematu,

- poprawność językowa,

- rozwiązanie plastyczne,

- estetyka pracy.

Opis pracy musi zawierać:

- dokładny adres i nazwę szkoły,

- imię i nazwisko autora pracy,

- imię i nazwisko opiekuna ucznia.

Uczestnicy Konkursu składają prace do 28 lutego 2005 roku u Przewodniczącego Szkolnej Komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sprawdza prace pod kątem zgodności z wymogami regulaminu, typuje maksymalnie 2 najlepsze prace i przesyła je do właściwych Delegatur Kuratorium Oświaty (Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Wrocław) do 15 marca 2005r.

Delegatury Kuratorium Oświaty typują po 2 prace w każdej kategorii wiekowej i przesyłają do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie do 1 kwietnia 2005 roku.

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję powołaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2005 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Na autorów 20 prac czeka nagroda niespodzianka ufundowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i Burmistrza Miasta Olbia.

 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.