Home Dokumenty szkolne Duplikaty dokumentów
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Zasady wydawania duplikatów dokumentów

 

SZANOWNI RODZICE

 

Na podstawie § 26. pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz. 624)

"Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności."

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) opłaty wynoszą:

- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 złotych,

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 9 złotych,

Powyższe opłaty należy wnosić na konto Zespołu Szkół w Kamiennej Górze:

Bank Spółdzielczy

69 8395 0001 0013 5542 2003 0001

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu

W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej dziecka - rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu (wniosek do pobrania poniżej). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na konto a w przypadku legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.

 

 


Dokumenty do pobrania w formacie Word'a (*.doc)

Gimnazjum dla Dorosłych duplikat świadectwa osoba niepełnoletnia

Gimnazjum dla Dorosłych duplikat świadectwa osoba pełnoletnia

Gimnazjum nr 1 duplikat świadectwa osoba niepełnoletnia

Gimnazjum nr 1 duplikat świadectwa osoba pełnoletnia

 


 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.