Home Pedagog
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
Pedagog szkolny 2018/2019
Godziny pracy

Pani Lucyna Krupa

Poniedziałek  8.30 - 12.30
Wtorek 8:00 - 13:00
 Środa 8:00 - 12:30
Czwartek 11:00 - 14:30
Piątek 8:00 - 12:30

 

 


Pedagog szkolny Pani Lucyna Krupa udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno uczniom, jak i rodzicom.

 

RAMACH WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:
- sugeruje o potrzebie badań pedagogiczno-psychologicznych uczniów w PPP
- pomaga w realizowaniu zaleceń i postanowień poradni
- diagnozuje środowisko rodzinne ucznia poprzez ankietowanie rodziców
- organizuje spotkania w ramach preorientacji zawodowej
- prowadzi rozmowy indywidualne pedagog/psycholog ? rodzic - dziecko

 

DLA DOBRA UCZNIÓW:
- kontroluje obowiązek szkolny,
- diagnozuje stopień kontaktów uczniów ze środkami psychoaktywnymi,
- wnioskuje do sądu o ingerencję w wychowanie,
- organizuje spotkania z terapeutą Poradni Alkoholowej, Monaru oraz z przedstawicielem Sanepidu,
- przeprowadza akcje propagandowe, promujące zdrowy styl życia (konkursy, przedstawienia teatralne),
- przeprowadza wywiady środowiskowe,
- organizuje spotkania, pomagające w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia (m.in. przeprowadza test "Zawody przyszłości"),
- włącza się w ogólnopolskie akcje, m.in. ?Światowy Dzień Walki z AIDS", ?Dzień bez papierosa",
-

 

organizuje pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez działalność w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz poszukiwanie pozaszkolnych źródeł sponsoringu z przeznaczeniem na pomoc socjalną,
- zwraca uwagę na opiekę nad dziećmi z grup dyspanseryjnych, udziela wszechstronnej pomocy i wsparcia
 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.