O pomocy zwierzętom Drukuj
Wpisany przez admin   

01Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z Barbarą Orszulak - lekarzem weterynarii i z Agnieszką Majerską. Obie Panie na co dzień zajmują się pomocą chorym i opuszczonym zwierzętom.
Pani Basia opowiedziała o swojej pracy w zawodzie lekarza weterynarii, o zwierzętach, które uratowała i wyleczyła. Poruszony został także temat sytuacji kotów wolno żyjących w aspekcie polskiego prawa oraz jak pomóc kotom przetrwać zimę np. poprzez budowanie domków, otwieranie okien w piwnicach, regularne dokarmianie.