Drukuj
Wpisany przez administrator   
Kalendarz Zespołu Szkół w Kamiennej Górze
na rok 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 r.
01 stycznia 2019 r.
3. Ferie zimowe 28.01. - 08.02.2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04. - 23.04.2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny
a) część humanistyczna
b) część matematyczno-przyrodnicza
c) część językowa
_
10 kwietnia 2019 r. 
11 kwietnia 2019 r. 
12 kwietnia 2019 r.
6. Dni wolne ze względu na egzaminy jak wyżej
7. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
a) część humanistyczna
b) część matematyczno-przyrodnicza
c) część językowa


3 czerwca 2019 r.

4 czerwca 2019 r.

5 czerwca 2019 r.

8. Dodatkowe dni wolne od pracy wynikające z decyzji dyrektora

02.11.2018, 29 i 30.04.2019, 02.05.2019.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
10. Ferie letnie 22 czerwca 2019 r.
- 31 sierpnia 2019 r.