Drukuj
Wpisany przez administrator   

CYKLICZNY KONKURS LITERACKI


"Tak mogło być !"

 

Zbiór nieznanych legend Kamiennej Góry i okolic

 

 

ORGANIZATORZY

 • Agnieszka Tatko - Fujar - nauczyciel języka polskiego Gimnazjum nr 1,
 • Społeczność uczniowska Gimnazjum nr 1.

PATRONAT  HONOROWY

 • Krzysztof Świątek - burmistrz miasta Kamienna Góra,
 • Dariusz Kurowski - dyrektor Gimnazjum nr 1.

 

 

CELE  KONKURSU

 • pogłębienie wiedzy o regionie,
 • rozbudzenie zamiłowania do poznawania historii "małej ojczyzny",
 • rozwijanie kultury języka poprzez twórczość literacką,
 • próba zgromadzenia zbioru legend, dotyczących naszego regionu,
 • promowanie utalentowanych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • rozwijanie obserwacji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży w zakresie literatury,
 • doskonalenie wyrażania się poprawną polszczyzną.


 

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU

 1. ADRESACI:

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  z powiatu kamiennogórskiego

2. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy literackiej  - legendy - poświęconej naszemu powiatowi.

b) Objętość pracy nie powinna być większa niż 10 stron A4 (Times New Roman 12, odstęp 1,5).

c) Oceniane będą prace podpisane przez autorów.

- Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną, zawierającą dane personalne uczestnika:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu, e-mail,
 • wiek,
 • klasa,
 • nazwa i adres szkoły,
 • nr telefonu, e-mail szkoły,
 • nazwisko nauczyciela-opiekuna.

d) Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatorów, tj.:  Zespół Szkół ,  ul. Lubawska 8,  

58 - 400 Kamienna Góra

e) Termin nadsyłania prac upływa 17 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

f) Jedna szkoła może przesłać tylko 3 prace.

g) W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie Zespołu Szkół w Kamiennej Górze.

 

3. OCENA PRAC:

a) Prace konkursowe oceniane będą przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach ( szkoła podstawowa i gimnazjum ).                                             

Skład jury :

 • Agnieszka Tatko - Fujar - polonistka,
 • Joanna Bernadyn - polonistka,
 • Aneta Szewczyk -  polonistka,
 • Joanna Bodzek - historyk,
 • Waldemar Woźniak - dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

b) W kwestiach spornych ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Kapituły Konkursu.

c) Decyzje Kapituły są ostateczne.

d) Organizatorzy nie będą zwracać autorom nadesłanych prac.

 

4. NAGRODY:

a) Nagrodami w konkursie są:

 • szkoła podstawowa   -   I miejsce   -   puchar dyrektora Gimnazjum nr 1,   nagroda książkowa,
 • gimnazjum  -  I miejsce - puchar burmistrza miasta Kamienna Góra, nagroda książkowa.

b) Wręczenie nagród odbędzie się 28 maja 2013r. podczas obchodów   Dni Kamiennej Góry.

c) O wynikach konkursu organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie  lub mailowo do  24  maja 2013r.

 

5. KONTAKT:

a) Zespół Szkół, ul. Lubawska 8,  58 - 400 Kamienna Góra, Tel. ( 75 )  744 - 31 - 08                                                                                                             organizator  Agnieszka Tatko - Fujar                                                                            

b) Informacje o konkursie dostępne są również na stronie:
www.gim1.webd.pl
 w zakładce: "konkursy"