Drukuj
Wpisany przez administrator   

 

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

do udziału w powiatowym konkursie literacko-plastycznym dotyczącym twórczości Juliana Tuwima

pt.:  "Jakże ja cię będę uczył tej mądrości?"

(Julian Tuwim - Nasza mądrość).

 

Regulamin


1. Organizatorami konkursu są: Beata Majda i Anna Kaczmarczyk - nauczyciele bibliotekarze Gimnazjum nr 1.

2. Główne założenia konkursu:

- pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima,

- rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych,

 - rozbudzenie zainteresowania literaturą polskich twórców,

- wspieranie uzdolnień literacko-plastycznych młodzieży,

- zaznaczenie obecności w ogólnopolskich obchodach 2013 - Roku Tuwima.

 

 3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu kamiennogórskiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy literacko-plastycznej w formie komiksu obrazującego wybrany wiersz Juliana Tuwima.

- praca nie może przekraczać 3 stron formatu A4,

- praca powinna być opatrzona:

- imieniem i nazwiskiem autora,

- tytułem komiksu,

- adresem i e-mailem szkoły,

- nazwiskiem opiekuna.

5. Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatorów: Zespół Szkół,  ul. Lubawska 8, 58 - 400 Kamienna Góra.

6. Termin nadsyłania prac: 29 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 6 grudnia 2013 roku.

7. Jedna szkoła może przesłać tylko 5 prac.

8. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja przez Jury w składzie:

 

  • Beata Majda - nauczyciel bibliotekarz,
  • Anna Kaczmarczyk - nauczyciel bibliotekarz,
  • Dorota Kardela - polonistka,
  • Iwona Niemas -  plastyk.

 

Prace nie będą zwracane autorom i zostaną wyeksponowane na okolicznościowej wystawie. 

9. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc oraz 3 wyróżnienia w poszczególnych kategoriach szkół. Nagrody zostaną wręczone 9 grudnia 2013 roku o godz. 10 w sali tanecznej Zespołu Szkół. 

10. Informacje o konkursie dostępne są również na stronie: www.gim1.webd.pl w zakładce: "konkursy".