Drukuj
Wpisany przez administrator   

CYKLICZNY KONKURS LITERACKI

"Tak mogło być !"

Zbiór nieznanych legend Kamiennej Góry i okolic


ORGANIZATORZY

 • Agnieszka Tatko - Fujar - nauczyciel języka polskiego Gimnazjum nr 1,
 • Społeczność uczniowska Gimnazjum nr 1.

 

PATRONAT  HONOROWY

 • Krzysztof Świątek - burmistrz miasta Kamienna Góra,
 • Dariusz Kurowski - dyrektor Gimnazjum nr 1.

 

 

CELE  KONKURSU

 • pogłębienie wiedzy o regionie,
 • rozbudzenie zamiłowania do poznawania historii "małej ojczyzny",
 • rozwijanie kultury języka poprzez twórczość literacką,
 • próba zgromadzenia zbioru legend, dotyczących naszego regionu,
 • promowanie utalentowanych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • rozwijanie obserwacji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży w zakresie literatury,
 • doskonalenie wyrażania się poprawną polszczyzną.

 

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU


1. ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kamiennogórskiego

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA:

a)    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy literackiej  - legendy - poświęconej naszemu powiatowi.

b)    Objętość pracy nie powinna być większa niż 6 stron A4 (Times New Roman 12, odstęp 1,5).

c)    Oceniane będą prace podpisane przez autorów.

-    Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną, zawierającą dane personalne uczestnika:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu, e-mail,
 • wiek,
 • klasa,
 • nazwa i adres szkoły,
 • nr telefonu, e-mail szkoły,
 • nazwisko nauczyciela-opiekuna.

d)    Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatorów, tj.:  Zespół Szkół ,  ul. Lubawska 8,  58 - 400 Kamienna Góra

e)    Termin nadsyłania prac upływa 9 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

f)     Jedna szkoła może przesłać tylko 3 prace.

g)    W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie Zespołu Szkół w Kamiennej Górze.

 

3. OCENA PRAC:

a)    Prace konkursowe oceniane będą przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach ( szkoła podstawowa i gimnazjum ). Skład jury :

 • Agnieszka Tatko - Fujar - polonistka,
 • Joanna Bernadyn - polonistka,
 • Aneta Szewczyk - polonistka,
 • Joanna Bodzek - historyk,
 • Waldemar Woźniak - dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

b)    W kwestiach spornych ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Kapituły Konkursu.

c)    Decyzje Kapituły są ostateczne.

d)    Organizatorzy nie będą zwracać autorom nadesłanych prac.

 

4. NAGRODY:

a)    Nagrodami w konkursie są:

 • szkoła podstawowa   -   I miejsce   -   puchar dyrektora Gimnazjum nr 1,   nagroda książkowa,
 • gimnazjum  - I miejsce - puchar burmistrza miasta Kamienna Góra, nagroda książkowa.

b)    Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2014r. podczas obchodów   Dni Kamiennej Góry.

c)    O wynikach konkursu organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie  lub mailowo do 2 czerwca 2014r.

 

 1. KONTAKT:

a)    Zespół Szkół, ul. Lubawska 8,  58 - 400 Kamienna Góra,

Tel. ( 75 )  744 - 31 - 08 organizator  Agnieszka Tatko - Fujar

b)    Informacje o konkursie dostępne są również na stronie:
www.gim1.webd.pl w zakładce: "konkursy"