Drukuj

Dnia 2 czerwca 2003 roku w Zespole Szkół - Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze przeprowadzono referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Nad przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Referendalna w składzie:

- przewodniczący - Lena Orczykowska

- zastępca przewodniczącego - Przemysław Kurowski

- członkowie komisji - Magdalena Rzepka, Marta Talar, Inez Jazukiewicz, Michał Koszul.

Do głosowanie uprawnionych było 447 osób. Oddano 348 głosów, w tym 5 głosów nieważnych i 343 głosy ważne.

Licząc głosy ważne za przystąpieniem do Unii Europejskiej oddano 259 głosów, przeciwko 84.

Koordynatorem akcji była Joanna Pazgan, a korespondentem Iwona Niemas.