Na początek... Drukuj

Koncepcja Rajdu Wiosna, której pomysłodawcami byli Pani Maria Zwierzyna, Pan Stanisław Winiarski i Pan Maciej Krzymuski, powstała w roku szkolnym 1983/84. Była to pierwsza w byłym już województwie jeleniogórskim tego rodzaju masowa impreza, której celem było integrowanie dzieci i młodzieży oraz krzewienie turystyki. Udział w niej brała cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 5, liczni rodzice i sympatycy. Patronat nad rajdem Wiosna objął Pan Zdzisław Gasz, wizytator ds. turystyki w Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.

Za organizację, opracowanie tras rajdowych, przeprowadzenie rajdów i towarzyszących im konkursów odpowiadał specjalnie powołany sztab. Na przestrzeni 30 lat byli to liczni nauczyciele SP5.

Zarówno przed, jak i podczas Rajdu odbywały się konkurencje, z których punktacja liczyła się w końcowej klasyfikacji klasowej. Oceniano też wyposażenie apteczki, strój czy piosenkę turystyczną.